Uttalelse fra biskop Bernt Eidsvig vedrørende Datatilsynets kontrollrapport

Bernt Eidsvig (foto11)Oslo katolske bispedømme har mottatt Datatilsynets kontrollrapport av 21. oktober, hvor en del svakheter i våre rutiner i forbindelse med internkontroll og informasjonssikkerhet ble påpekt. Bispedømmet vil på alle punkter rette opp de mangler som er påpekt, innen den fristen Datatilsynet har gitt oss. Prosessen med å rette opp enkelte av de aktuelle forholdene var allerede igangsatt før tilsynets besøk 17. juni i år.

Bernt Eidsvig