Kirkens nest eldste kardinal Fiorenzo Angelini (98) død

nullVatikanet, 22.11.2014 (KI/KAP) – Den tidligere presidenten for Det pavelige råd for helsearbeidere (1989-96), kardinal Fiorenzo Angelini, døde natt til lørdag 22. november i sin fødeby Roma, 98 år gammel. Ved sin død var han Kirkens nest eldste kardinal etter den tidligere pavesekretæren Loris Francesco Capovilla (99).

Angelini ble presteviet den 3. februar 1940 og virket først ved Katolsk Aksjon Italia, og fra 1947 til 1954 var han seremonimester for den ærverdige pave Pius XII (1939-58). I 1956 ble han bispeviet og ble ansvarlig for sykehussjelesorgen i Roma.

I 1985 utnevnte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til erkebiskop og leder for Den pavelige kommisjon for pastoral assistanse til helsearbeidere, som fire år senere ble oppgradert til et pavelig råd. Han ble kreert til kardinal i 1991 og ble pensjonert i 1996, åtti år gammel.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)