Komunikat prasowy bp Bernta Eidsviga na temat rejestracji katolików

Odnośnie do artykułu, który pojawił się w Dagbladet 3-go listopada br., a którego tytuł bardzo myląco stwierdza, że Kościół katolicki przyznaje się do niezgodnej z prawem rejestracji członków.

Foto: Peter Tálos 31. januar 2006Z całą pewnością nie robimy tego, i nie da się tego znaleźć w wypowiedzi ks. biskupa we wzmiankowanym artykule. 

Natomiast dzięki naszej wewnętrznej  kontroli prawnej, zdaliśmy sobie sprawę z błędów popełnionych w procedurach w odniesieniu do pisemnego potwierdzenia rejestracji. W związku z tym błędem, wysyłamy obecnie list do wszystkich, którzy zostali zarejestrowani od 2010 roku aż do dnia dzisiejszego. Zostały również formalnie określone nowe procedury rejestracji, gdzie ta oraz inne sprawy są wyraźnie wyjaśnione. Dagbladet otrzymało do nich dostęp.

Przypominamy jednocześnie, że wszystkie zarejestrowane domostwa otrzymały w tym czasie pocztą od pięciu do sześciu czasopism rocznie, zaadresowanych osobiście do osób tam mieszkających, jak również szereg listów odnoszących się do różnych kampanii i ofert. Chcemy niniejszym uściślić i zapewnić, że nie było naszym zamiarem, wiązanie z Kościołem osób, które nie są katolikami albo z innych powodów nie chcą widnieć w naszym rejestrze.

Osoby te chcielibyśmy najmocniej przeprosić i zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby naprawić błędy rejestracji, które zostały popełnione.

W czasie, gdy nasze możliwości wystawiane są na próbę ze wszystkich stron, między innymi poprzez pełne kościoły i ludzi potrzebujących socjalnego i duszpasterskiego wsparcia, robimy co w naszej mocy, aby im służyć i wychodzić naprzeciw ich potrzebom.

Pragniemy również zaznaczyć, że błędy związane z rejestracją we wspólnotach religijnych występują także w odwrotnym kierunku. Już szybkie i pobieżne rozeznanie wśród najbliższych współpracowników biskupa wykazało, że 10 osób doświadczyło sytuacji błędnej rejestracji do innej wspólnoty religijnej - między innymi sam niżej podpisany.

Przypominamy również, że w tej sprawie składamy bezpośrednio szczegółowy raport do Wojewody (Fylkesmannen) i nie chcemy w chwili obecnej udzielać dodatkowych komentarzy.

Oslo, 3 listopada 2014

Bernt Eidsvig

Biskup Diecezji Oslo