Nytt panel for raskere behandling av overgrepssaker

Pave Frans har opprettet et eget organ underlagt Troskongregasjonen som skal fremskynde prosessen med å avhøre og dømme i appellsaker fra prester som er blitt laiserte, eller mottatt disiplinære straffer grunnet sekuelle overgrep eller andre alvorlige forbrytelser.

Fra katolsk.dk

Vatikanets pressechef, pater Federico Lombardi, fortalte journalister den 11. november at medlemmerne af Troslærekongregationen i gennemsnit behandler 4-5 appelsager på hvert af deres månedlige møder, og at disse overvejende har med seksuelle overgreb at gøre.

På grund af antallet af appelsager og behovet for at sikre en hurtigere sagsbehandling har paven oprettet et kollegium under Troslærekongregationen, oplyste Lombardi. Kollegiet vil have syv medlemmer, enten kardinaler eller biskopper. Sager, hvor en biskop er anklaget for overgreb eller en anden alvorlig forbrydelse, vil fortsat blive behandlet af alle medlemmer af kongregationen på dens månedlige møder.

Pave Frans antydede allerede i maj at han ville oprette et sådan kollegium, og i en kort notits den 19. maj meddelte Vatikanets pressekontor, at den argentinske ærkebiskop Jose Luis Mollaghan var blevet udnævnt til medlem af Troslærekongregationen ”til den kommende kommission, som skal behandle appelsager fra præster, der er anklaget for delicta graviora” – Vatikanets betegnelse for seksuelle overgreb begået mod mindreårige eller alvorlige forbrydelser mod bodens sakramente.

Ærkebiskop Silvano Tomasi, Vatikanets repræsentant ved FN i Genève, oplyste under en FN-høring i maj i år, at i perioden 2004-13 modtag mere end 3.400 præster disciplinære straffe fra Vatikanet på grund af seksuelle overgreb mod mindreårige. I samme periode er 848 præster blevet laicerede.

Så langt har det ennå ikke kommet noen utnevnelser til den nye gruppen. Det er pave Frans som personlig står for utvelgelsen.