Paven: Ekteskapet og familien befinner seg i «en krise»

– Ikke fall i den fellen å la dere påvirke av politiske begreper. Familien er et antropologisk faktum – en sosial og kulturell realitet. Vi kan ikke berettige den basert på ideologiske begreper eller konsepter som kun er av viktighet på et gitt tidspunkt i historien. Vi kan ikke bruke konservative eller progressive begreper. Familie er familie. Den kan ikke berettiges gjennom politiske forestillinger. Den er en styrke i seg selv.

nullDette sa pave Frans da han mandag åpnet en konferanse om "komplementariteten mellom mann og kvinne": The Complementarity of Man and Woman: An International Colloquium. Den interreligiøse konferansen, arrangert av Troskongregasjonen, finner sted i Vatikanet den 17.-19. november og samler rundt 30 talere fra 23 land og 14 ulike religioner – for å «undersøke og på nytt fremme skjønnheten i forholdet mellom mann og kvinne».

Kort etter avslutningen av bispesynoden om familien med tilhørende heftig indrekirkelig debatt, var paven i dag klar i sin tale: Ekteskapet og familien befinner seg i «en krise». Familielivet, påpekte Frans, er en «kur mot sosial fragmentering» og alle barn har «en rett» til å vokse opp i en familie «med en far og en mor i stand til å skape et passende miljø for barnets utvikling og dets følelsesmessige modenhet».

Blant foredragsholderne i den tre dager lange konferansen finner vi også et norsk innslag: professor Janne Haaland Matláry, som mandag innleder under tittelen The Family – Still the Basic Unit of Society.