Rouen: – Vi har opplevd en enestående nåde

Pilegrimer fra hele Norge var samlet i Rouen den 15.-19. oktober for feiringen av 1000-årsjubileet for Olav den Helliges omvendelse og dåp. Mange norske byer var representert: Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger, Porsgrunn og Fredrikstad.

En av deltagerne var Anne-Britt Høibye fra St. Paul menighet i Bergen, som sammen med rundt 40 andre pilegrimer hadde tatt turen fra vestlandet til Nord-Frankrike.Olavsrelikvien på alteret i katedralen i Rouen

Foto: Sr. Dana Benedicta Pawlowicz

Av Anne-Britt Høibye

Vi har opplevd en enestående nåde, for vi har sett Olavsrelikviet bli båret inn i katedralen i Rouen. Til trompeters fanfare kom de gående, mens en bortimot fullsatt katedral bøyde hodet i respekt mot den ørlille biten av den norske helgenkongen.

Det ble et tilnærmet Simeonsk øyeblikk, en sterk opplevelse av å være med på noe helt spesielt. Det var tre Olavsfeiringer i katedralen i Rouen; dåpsmessen den 16. Den økumeniske gudstjenesten den 18. Og så tilslutt den store pontifikale festmessen søndag 19.oktober, med overrekkelsen av Olavsrelikviet.

Det var spesielt å oppleve oppmerksomheten Olav fikk i Rouen, at de gjorde en så stor begivenhet ut av det, med TV og radio-opptak med simultanoversettelse av biskop Eidsvigs preken, avisjournalister og store Olavsplakater i selve katedralen, og dessuten i de omkringliggende kirkene. Det var merkelig å komme fra det tildels Olavsfattige norske miljøet, hvor endatil katolikker kan ha problemer med å ta inn over seg Olavs storhet som apostel, konge og martyr, til denne storslåtte og selvsagte omfavnelsen av oss som pilegrimer og av vikingkongen som ble martyr og helgen. Aldri før har noen opplevd at kirkevakten, og det var faktisk bare èn der i den enorme katedralen, har spurt oss om nasjonalitet da vi kom inn i kirken, for så å henvise oss fremover og oppover mot høyalteret, hvor alle de fremste radene var reservert for nordmenn! Ikke bare for de innbudte representanter for politikk og samfunn, men for oss generelt, norske pilegrimer.

På den måten ble Olav løftet frem, som en begivenhet i byen og for landet Frankrike, med kirkeklokkene rungende utover som konsentriske sirkler av tung vellyd, om at noe spesielt var på gang. Det var Olav Haraldsons relikvie som ble gitt til byen Rouen. Det betyr at det med tid og stunder vil bli et Olavsalter i Rouenkatedralen.