Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

nullEtter å ha hørt konsultorkollegiet har biskop Bernt Eidsvig av Oslo foretatt de følgende utnevnelser:

Melding fra Oslo katolske bispedømme

 

av adm — publisert 13.11.2014, sist endret 26.01.2015 - 00:11