Vatikanet: Ny «uten­riks­minister» og prefekt for Den apostoliske signatur

nullVatikanet, 8.11.2014 (KI/KAP) – Pave Frans har utnevnt nye personer i to viktige embeter i ledelsen av den katolske Verdenskirken. Vatikan offentliggjorde lørdag den 8. november at paven har utnevnt den britiske erkebiskopen Paul Richard Gallagher (60) til ny vatikansk «uten­riks­minister», det vil si sekretær for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene. Hittil har dette embetet vært innehatt av franskmannen Dominique Mamberti (62), som paven har utnevnt til ny prefekt for Vatikanets «høyesterett», Den apostoliske signatur. Han avløser kardinal Raymond Leo Burke (66), som paven utnevnte til ny kardinalpatron for Malteserordenen. Den amerikanske kardinalen, som regnes som en av de skarpeste konservative kritikerne av pave Frans’ nye kurs, kunngjorde selv sin forestående overflytting allerede i oktober.

Med Gallagher, som frem til nå har vært apostolisk nuntius i Australia, er det før første gang en brite som innehar embetet som Vatikanets utenriksminister etter erkebiskop Mamberti, som ble utnevnt i 2006 av pave Benedikt XVI (2005-13).

Gallagher ble født den 23. januar 1954 i Liverpool i England og ble presteviet i 1977. Senere begynte han på Det pavelige diplomatakademiet, og fra 1984 fulgte tjeneste ved de apostoliske nuntiaturene i Tanzania, Uruguay og på Filippinene, samt i Statssekretariatet. I 2000 utnevnte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til permanent observatør ved Europarådet i Strasbourg, og i 2004 ble han Vatikanets ambassadør (nuntius) i Burundi og titularerkebiskop av Hodelm i Dumfriesshire i Skottland. I 2009 ble Gallagher nuntius i Guatemala, og fra desember 2012 har han vært nuntius i Australia. Han snakker engelsk, spansk, fransk og italiensk og regnes som en effektiv diplomat. Sekretæren for Statssekretariatets seksjon for relasjonene med statene leder den andre seksjonen i Statssekretariatet, som har ansvaret for Den hellige stols diplomatiske forbindelser med andre land.

nullObservatører har lenge ventet på at kardinal Burke skulle flyttes fra embetet som prefekt for Den apostoliske signatur etter å ha innehatt embetet siden 2008. Han regnes som en av de mest energiske representantene for den konservative fløyen i kurien.

På familiesynoden i oktober var han den kraftigste veltalende motstanderen av en sterkere åpning i seksualetiske spørsmål i Kirken. Sterkest gikk han imot ideen om at Kirken også i ikke-ekteskapelige partnerskap skulle søke og fremme det gode, noe mange biskoper gikk inn for på synoden. Burke har allerede kunngjort at han også etter sin forflytning til den tredjerangs funksjonen til en patron for Malteserordenen, vil benytte sin rang som kuriekardinal til å gå ut offentlig med sine konservative standpunkter. Som kardinalpatron vil Burke fungere som pavens representant ved Malteserordenen, som folkerettslig blir betraktet som et ikke-statlig suverent folkerettssubjekt.

Kathpress / Vatican Information Service / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)