Velkommen til Åpen dag på Sta. Katarinahjemmet

Lørdag 29. november fra 10:30 - 15:00

Vi har julesalg, utlodning, juleverksted og en hyggelig liten kafé, og gleder oss til å se familie, nye og gamle venner og bekjente.

Følg med på vår nettside for oppdatert program;

katarinahjemmet.katolsk.no

Vi håper dere tar turen innom!

Hilsen søstrene på Sta. Katarinahjemmet

Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo

Tlf: 23 21 54 10

e-post: sta.katarina@op.katolsk.no