Velkommen til St. Elisabethsøstrenes julebasar

St. Elisabethsøstrene på Nordstrand inviterer til JULEBASAR den 29. november 2014 fra kl. 10 – 14.