Appell fra biskop Eidsvig om kristne i Irak og Syria

Kjære troende,

det er i sorg jeg nå henvender meg til dere for våre brødre og søstre i Irak og Syria.

Vi går nå inn i julehøytiden, en tid der vi i glede og håp vil feire at Gud ble menneske for å fri oss fra all ondskap.

For de troende i Syria og Irak blir årets julehøytid dessverre preget av andre ting enn glede og håp. Over syv og en halv million mennesker er i dag på flukt i disse to landene og hele 16 millioner har behov for humanitær hjelp.

Irak og Syria er land med lange kristne tradisjoner og flere steder vil det for første gang ikke bli feiret julemesser i år. Kristendommen er i ferd med å bli utryddet i enkelte områder i disse landene. Som kristne og mennesker av god vilje kan vi ikke ignorere deres rop om hjelp.

Denne julen ber jeg dere spesielt om å huske de troende i Midtøsten. Be for dem, be om at Kristus må komme til deres frelse. Gjerne tenn et ekstra lys for dem i våre kirker eller i deres hjem.

Vinteren kommer også til Syria og Irak. For de som er på flukt blir dette en særlig hard tid. De vil ha behov for ulltepper og telt for å beskytte seg mot kulden, så vel som hygieniske artikler for å unngå sykdom som raskt kan føre til manges død.

Kirken gjør mye for de som nå lider under terroren i disse landene, både for de som er på flukt og de som velger å bli værende i sine hjem. Blant annet vil jeg nevne dominikanerinnene i Erbil, som tar imot utallige flyktninger i og rundt sitt kloster og Jesuittene i Homes som selvoppofrende gjør det de kan for å gi barn og unge håp, glede, mat og trygghet.

Jeg anbefaler dere å støtte disse og andre prosjekter gjennom Caritas Norge, Kirkens egen bistandsorganisasjon.

Den støtte og forbønn vi som Kristne i Norge gir til våre forfulgte brødre og søstre er viktig. 

+ Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop, Oslo katolske bispedømme
Apostolisk administrator, Trondheim stift