Bønnedag for de forfulgte og undertrykte kristne 26. desember

Kjære medbrødre, kjære søstre!

Den nordiske bispekonferanse har ved sitt møte i september 2013 i Tromsø besluttet å innføre en årlig Bønnedag for de forfulgte og undertrykte kristne for å forenes i bønn med alle forfulgte og undertrykte kristne i hele verden.

Markeringen skal finne sted hvert år den 26. desember, annen juledag, på den hl. Stefans dag. Han var den første kristne som ble drept for sin tro og æres som Kirkens første martyr.

Markeringen av dagen er overlatt de enkelte bispedømmene.

Jeg ber om at hos oss i Tromsø stift markeringen skjer ved to handlinger:

Ved messens begynnelse forteller celebranten de troende om markeringen, med disse eller lignende ord

Våre nordiske biskoper har ved sitt møte i september 2013 i Tromsø besluttet å innføre markeringen av en årlig Bønnedag for de forfulgte og undertrykte kristne for å forenes i bønn med dem.

Salige er dere, når dere blir spottet og forfulgt for min skyld, sier Herren. Gled dere og fryd dere, for en stor lønn venter dere i himlene (jf. Matt 5, 11-12).

Blant forbønnene skal følgende eller en lignende forbønn inkluderes

"Herre, gi våre brødre og søstre som lever i trengsel og blir spottet og forfulgt for ditt navns skyld, tålmodighetens og kjærlighetens ånd og la dem kjenne at de har sine navn skrevet blant dine utvalgte i himmelen.»

Fra biskop Berislav Grgić, Tromsø stift, 19. desember 2014