Den indonesiske jesuitt­kardinalen Darmaatmadja åtti år

nullJakarta, 20.12.2004 (KI) – Den indonesiske kardinalen Julius Riyadi Darmaatmadja SJ fylte åtti år den 20. desember 2014 og mistet dermed sin stemmerett ved pavevalg. Etter hans åttiårsdag er det nå 111 elektorer blant de 208 kardinalene. Dermed er alle de fire jesuittene i kardinalkollegiet over åtti år.

Julius Riyadi Darmaatmadja ble født den 20. desember 1934 i Muntilan i Magelang i erkebispedømmet Semarang (opprettet 1961) på øya Java i Indonesia, som da fortsatt var en nederlandsk koloni (selvstendig i 1949). Fra 1951 til 1957 gikk han på gutteseminaret St. Peter Canisius i Mertoyudan i Magelang. Den 7. september 1957 sluttet han seg til jesuittordenen (Societas Iesu – SJ) og begynte på novisiatet St Stanislas i Giri Sonta-Kiepu i Semarang. Han ble presteviet den 18. desember 1969 i Semarang av kardinal Justinus Darmojuwono, erkebiskop av Semarang. Den 2. februar 1975 avla han sine høytidelige løfter i kirken Jesu helligste hjerte i sognet Karangpanas. Fra 1981 til 1983 var han jesuittenes provinsial for Indonesia.

Han ble den 19. februar 1983 utnevnt til erkebiskop av Semarang av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble konsekrert den 29. juni 1983. Han var president for den indonesiske bispekonferansen (1989-97 og 2000-06). Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Santa Cuore di Maria av pave Johannes Paul II. Han ble den 11. januar 1996 utnevnt til metropolitterkebiskop av Jakarta (1996-2010).

Han deltok i konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Den 28. juni 2010 innvilget paven hans avskjedssøknad av aldersgrunner, 75 år gammel. Han ble etterfulgt av sin koadjutor siden 2009, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo (f. 1950). Selv om han hadde stemmerett, deltok han av helsegrunner ikke i konklavet i mars 2013 som valgte pave Frans. Han bor på jesuittenes retretthus Emmaus Rumiah, et hus for eldre prester og prelater i Ungaran på Java.

Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)