Interreligiøs uttalelse mot slaveri og menneskehandel

Pave Frans og representanter fra ortodokse, anglikanske, jødiske, muslimske, buddhistiske og hinduistiske trossamfunn var tirsdag 2. desember samlet i Vatikanet for å undertegne et felles opprop mot slaveri og menneskehandel.

De religiøse lederne som signerte uttalelsen har forpliktet seg til arbeidet med å «utrydde moderne slaveri i hele verden innen 2020, og for all tid». Tirsdagens møte i Vatikanet var arrangert av Global Freedom Network, grunnlagt av katolske, anglikanske og muslimske ledere tidligere i år.

Fra Vatikanradioen:

I förklaringen står det: "Det moderna slaveriet, som innefattar människohandel, tvångsarbete och prostitution, organhandel, och alla situationer som inte respekterar den grundläggande övertygelsen om att alla människor är lika och har samma frihet och värdighet, är ett brott mot mänskligheten.”

Förklaringen undertecknades på Världsdagen för avskaffandet av slaveriet och organiserades av den interreligiösa ”Global Freedom Network”, som lanserades i Vatikanen i mars. Påven Franciskus inledde tisdagens konferens med ett mycket skarpt formulerat fördömande av människohandeln som ett brott mot mänskligheten.

Han sa att alla människor är födda med samma värdighet och frihet, och att allt som kränker detta är ett brott mot mänskligheten. Alla är kallade till handling, sa han; Vi måste fördöma allt som berövar människor deras gudagivna värdighet.

Ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby sa: "Den mänskliga kroppen kan aldrig vara ett objekt som ska förslavas." Han fortsatte: "Vi samlas för att bekräfta ett djupt och delat engagemang för att befria de förnedrade, misshandlade och förslavade".

Den argentinska rabbinen Abraham Skorka sa att han deltog i denna historiska händelse för att se till att ”alla former av slaveri fördöms med de hårdaste straffen". Han sa: "att förslava en person kränker Guds avbild", och han tackade "alla folk och nationer som någonsin har lyft frihetens fackla och givit sina liv för den".

"Islam anser frigörelsen av slavar som en av de största formerna för Gudsdyrkan," sa Dr, Abbas Shuman, som representerade Storimamen Al-Azhar. Han sa att vi måste samarbeta för att "pressa länder att anta lagar och lagstiftning som avskräcker berövandet av friheter".

Den hinduiska gurun Mata Amritanandamayi, som är känd som Amma (Modern), talade om behovet av kärlek och empati som den omvandlande kraften som kan få ett slut på slaveriet.

Genom en video-uppkoppling talade den ortodoxa patriarken Bartholomeus I om hur tragiskt det är att "de mest påverkade är de fattiga och utsatta." Också genom en video-uppkoppling, sa Stor-ayatollah Sheikh Basheer Hussain al Najafi att "samtidens slaveri är orättvist och orättfärdigt" och "sprider terror".

"Vi måste arbeta tillsammans som religiösa ledare" för att "befria människor från slaveriet i alla dess former" sa Stor-ayatollah Mohammad Taqi al-Modarresi. Han bad Gud om att "välsigna denna församling och jag förenar min röst med detta initiativ."

FN: s generalsekreterare Ban Ki-Moon uttryckte sitt stöd till initiativet genom att skicka ett budskap där det stod: "Vi måste gå samman för att stoppa detta brott" Han fortsatte: "Det moderna slaveriet och människohandeln är allvarliga kränkningar av mänsklig värdighet och rättigheter.” Han sa: "Låt oss gå samman över alla religioner, över kommuniteter och över hela världen" och samarbeta för att få ett slut på slaveriet och "ge offren en plats där de kan höras."