Liturgisk reise til Paris m/sr. Ragnhild Bjelland OP

Lenkeadressen er: http://katarinahjemmet.katolsk.no/ny/?q=node%2F652