Søster Crescentia Becking CSJ in Memoriam

Sr. Crescentia RIP«Herren er min kraft og min styrke, jeg er trygg og frykter ikke!» (Jes 12,2)

Søster Crescentia Becking

Født: 1. desember 1919 i Bocholt/Tyskland
Død: 9. desember 2014 på Grefsen/Oslo

Rekviem onsdag den 17. desember 2014 kl. 10.00 i Kristi Konge kapell, St. Josephsøstrenes Hjem, Glads vei 23, 0489 Oslo; deretter begravelse på Grefsen kirkegård.

St. Josephsøstrene