Tromsø stift: Sigurd Sverre Stangeland innsatt som lektor


Stangeland helt til venstre sammen
med de øvrige nyutnevnte lektorer

Seminarist for Tromsø stift, Sigurd Sverre Stangeland, mottok 22. november admissio under en vesper feiret i kollegskirken i Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum i Roma.

Under høymessen den påfølgende dag ble han utnevnt til lektor.

Begge seremonier ble ledet av den kroatiske biskop Ivan  Šaško, som opptrådte etter fullmakt fra biskop Berislav Grgic.

Melding fra Tromsø stift

av Webmaster publisert 04.12.2014, sist endret 04.12.2014 - 14:03