Oslo: Velkommen til feiring av ordenslivets dag i ordenslivets år 2015

Pave Frans har utropt 2015 som et år, hvor det gudviede liv skal stå særlig i fokus. Dette vil bli markert når vi i år feirer Herrens fremstilling i tempelet (Kyndelsmesse) som siden år 2000 også kalles ordenslivets dag.

Flere ordenssamfunn både kvinnelige og mannlige vil være tilstede.

Mandag 2. februar fra kl. 15.00 vil det være sakramentstilbedelse i St. Olav domkirke i takknemlighet for klosterlivet og i forbønn for gode kall til ordenslivet. Tilbedelsen avsluttes med sakramental velsignelse kl. 17.45.

Kl. 18.00 feirer biskop Bernt Eidsvig pontifikalmesse, og etter messen er alle invitert til kirkekaffe i menighetssalen som søsterrådet arrangerer.

Alle er hjertelig velkommen!