Bønneuken for kristen enhet: Økumenisk gudstjeneste i St. Johannes kirke

I anledning Bønneuken for kristen enhet 2015 ønsker vi velkommen til økumenisk gudstjeneste i St. Johannes kirke, tirsdag 20. januar klokken 18.00.

Etter gudstjenesten fortsetter vi med et godt måltid i menighetssalen.

Tema for bønneuken 2015 er «La meg få drikke» (Johannes 4,7). Tidligere sogneprest i Ris kirke, Stig Utnem, preker.

Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo

Arrangører: St. Johannes menighet, Katolsk-ortodokst forum, økumenisk kommisjon i Oslo katolske bispedømme og søstre og brødre i Den dominikanske familie.