Bønneuken for kristen enhet: Økumenisk gudstjeneste på Lunden kloster

Onsdag, 21 januar 2015 feirer vi tradisjonen tro økumenisk gudstjeneste på Lunden i samarbeid med Tonsen menighet.

Velkommen til gudstjenesten kl 19.00 i klosterets kapell; etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.

Årets bønneuke for kristen enhet feires fra 18. - 25. JANUAR 2015 og temaet er:
Jesus sier til henne: "La meg få drikke." (jf. Joh.4,7)

Melding fra Lunden kloster