Maristene invitererer til takkemesse

Maristene har gleden av å innby slektninger og venner av Herman Nikolai Reimers Massen til å delta i en takkemesse i St Josephs kirke, Akersvn. 4, Oslo, den 31. januar 2015 kl. 15.00.

Under messen vil Herman Nikolai gjenta de ordensløfter, som han avlegger på festen for Pauli omvendelse, 25. januar i maristenes novisiat i Davao, Filippinene. Denne gangen blir det provinsialsuperioren for marister i Europa, pater Hubert Bonnet-Eymard, som tar i mot løftene.

Det blir en glede å ha vår nye medbror tilbake i vår lille kommunitet. Han får et pastoralt semester med p. Erik Ruud på Jessheim mens p. Andreas Rupprecht er på fornyelseskurs i Frankrike.

Etter messen blir det en mottagelse med enkel servering på Mariagården, Akersvn 16c.

Hjertelig velkommen!

Melding fra Maristene