Ny tittel fra St. Olav forlag: Mysterium og institusjon – om Vatikan IIs konstitusjon om Kirken

P. Fredrik Hansen: Mysterium og institusjon – Det annet vatikankonsil om Kirken

For femti år siden – nærmere bestemt den 21. november  1964 – offentliggjorde Det annet vatikankonsil den dogmatiske konstitusjon om Kirken, Lumen Gentium. Dokumentets åtte kapitler er den mest omfattende utlegning av det katolske kirkesyn fra det øverste læreorgan i Den katolske kirke.

I denne innføringen i Lumen Gentiums lære om Kirken forklarer p. Fredrik Hansen konstitusjonens forhistorie, tilblivelse under konsilet, rike innhold, mottagelse og iverksettelse. Han forklarer de klassiske momentene i det katolske kirkesyn: Kirkens tre «stadier» (Ecclesia militans, Ecclesia penitens og Ecclesia triumphans), Kirken som det synlige og hierarkiske samfunn, Kirken som frelsens formidler, og pavens apostoliske og verdensvide primat.

Bokens målgruppe er alle som ønsker et større innsyn i hva Den katolske kirke lærer om seg selv per idag.

PRIS 229.- | KJØP 


Fredrik Hansen er katolsk prest tilhørende Oslo katolske bispedømme og doktor i kanonisk rett fra det pavelige universitet Gregoriana i Roma. Han har tidligere utgitt boken Vend om (2007) og redigert Det annet vatikankonsil – dokumenter (2013), den første helhetlige samling av Det annet vatikankonsils konstitusjoner, dekreter og erklæringer på norsk.