Oslo: Velkommen til katolsk temadag den 17. januar

Brødrene i St. Dominikus kloster og søstrene ved Sta. Katarinahjemmet inviterer til katolsk temadag i  møtelokalet på Katarinahjemmet lørdag 17. januar. Tema for vårens første temadag er "Om askese".


Temadagene går over tre lørdager hvert semester og varer fra kl. 11:00-14:00. De finner sted i møtelokalet på Sta. Katarinahjemmet, om ikke annet er oppgitt. Temadagene er gratis og åpne for alle. Det er ingen påmelding.

Velkommen!


Vårens program:

17. januar - Om askese

* Jan Erik Rekdal: Når man ikke kan bli martyr, hva gjør man da?

* Fr. Arne Fjeld: Gi avkall, hvorfor?

28. mars - Den stille ukes liturgi (NB! St. Dominikus kirke)

Ved sr. Ragnhild Marie Bjelland og Fr. Arne Fjeld

11. april - Om engler

Sr. Dana Benedicta Pawlowicz: Engler mellom åndsmakter og glansbilder

Staale Johannes Kristiansan: Du ser det ikke før du tror det - om å se/erkjenne det usynlige

Melding fra Katarinahjemmet