Pave Frans besøker Sri Lanka: – Dyrk de verdier som fremmer forsoning, solidaritet og fred

Pave Frans landet tirsdag morgen i Colombo, Sri Lanka, for et syv dager langt pastoralt besøk til Asia. Paven tilbringer tre dager i Sri Lanka og reiser deretter til Filippinene.


Pave Frans med president Mathripala Sirisena
under mottagelsen tirsdag.
(Foto: ucanews.com)

Rundt 70% av landets befolkning på 21 millioner er buddhister, 8% muslimer, 7%hindu samt 7% katolikker. Kirken i Sri Lanka har rundt 1.5 millioner katolikker, 1286 prester, 2660 ordenssøstre og 489 seminarister ifølge fersk statistikk fra Vatikanet.

Det var den nyinnsatte presidenten Maithripala Sirisena som tok imot paven i Colombo tirsdag. Sirisena ble tatt i ed fredag 9. januar etter å ha vunnet valget med 51,28 prosent av stemmene.

– Mitt besøk til Sri Lanka er i all hovedsak pastoralt, sa paven under velkomstseremonien.

«Som Den katolske kirkes universelle hyrde har jeg kommet hit for å møte, oppmuntre og be sammen med den katolske befolkning her på øya. Et høydepunkt blir kanoniseringen av salige Joseph Vaz, hvis eksempel på kristen nestekjærlighet og respekt for alle mennesker – uansett etnisitet eller religion – fortsetter å inspirere oss også i dag.»

Over 70 000  mennesker ble drept under borgerkrigen på Sri Lanka i perioden 1983-2009. Frans presiserte at sannhetssøken er en forutsetning for fullstendig forsoning og nasjonal enhet.

«Sri Lanka har i mange år lidd under borgerkrigens grusomheter, og forsøker nå å befeste freden og helbrede sårene etter disse årene. Det er ingen lett oppgave å overvinne den bitre arven av urettferdigheter, fiendtlighet og mistro som konflikten har etterlatt seg. Dette kan bare gjøres gjennom å beseire det onde med det gode og fremdyrke de dyder som fremmer forsoning, solidaritet og fred», sa pave Frans.

«Denne helbredelsesprosessen må også inkludere streben etter sannhet, ikke for å åpne gamle sår, men snarere som et nødvendig virkemiddel for å fremme rettferdighet, helbredelse og enhet».

Alle borgere av Sri Lanka må nå etterstrebe «å akseptere hverandre, respektere legitime forskjeller og lære å leve som en familie», sa pave Frans, som tirsdag også møter landets biskoper, besøker presidenten og deltar i en interreligiøs markering.

APOSTOLIC JOURNEY OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO SRI LANKA AND THE PHILIPPINES