Bønn for kall 5. mars: St. Josephsøstrene

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl. 18.00.

Torsdag den 5. mars er det St. Josephsøstrene som inviterer. Pater Jo Neve SM er hovedcelebrant. Søstrene markerer samtidig 150–årsjubileum i Norge med utvidet kirkekaffe.

Hjertelig velkommen!