Den nordiske valfart til Lourdes 2015

I 2015 samles syke og friske pilgrimmer fra Skandinavia for å reise sammen på valfart til Lourdes, hvor Vår Frue av Lourdes inviterer alle mennesker til bot og omvendelse.

Den nordiske valfart til Lourdes finner sted fra den 3. til 10. august 2015.

Temaet for dette års valfart er: Lourdes: ”Gleden ved misjon”.

Les mer på:
http://www.lourdes.dk

På valfarten deltar prester og leger, pleiepersonale, samaritter og unge, som skal hjelpe deltagerne. De geistlige ledere er msgr. Berislav Grgić, biskop av Tromsø, valfartsprest Herbert Krawczyk s. j., med flere.

Pris for deltagelse er 7.000 danske kroner og omfatter fly fra Københavns lufthavn i Kastrup til Montpellier, buss til/fra flyplass, opphold med fullpensjon på Hotell Solitude i Lourdes, valfartshefte samt solidaritetsbidrag. Medhjelpere deltar etter nærmere avtale til redusert pris.

Info om påmelding kan fås hos:

Maria Ana Vidal Bosch, Ellerupvej 45, 8883 Gjern
E-mail: anida@post.tele.dk
Tlf. (+45) 86 87 55 44

eller

Jytte Ormstrup
E-mail: jytte.ormstrup@gmail.com
Tel. (+45) 43 64 42 64