Ingrid Rosendorf Joys ny leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Ingrid Rosendorf JoysPå sitt årsmøte torsdag 26. februar valgte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Ingrid Rosendorf Joys, samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme, til ny leder. Hun overtar ledervervet etter Espen Lynne Amundsen fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Ingrid har lang erfaring fra interreligiøs dialog, og har sittet i STLs arbeidsutvalg de siste tre årene.

Samme dag vedtok STL ny treårsstrategi med økt fokus på nasjonale og globale utfordringer på tros- og livssynsfeltet.

– Jeg ser fram til å lede STL i en tid der tros- og livssynsdialogen er av avgjørende betydning i samfunnet vårt, uttalte den nyvalgte lederen til STLs nettsider. Hun fortsetter:

– STL er unikt posisjonert til å bidra i integreringen av tros- og livssynsminoritetene, øke interessen for mangfoldet og motarbeide ekstremisme. STL er en forkjemper for religionsfriheten, og likebehandlingen mellom tros- og livssynssamfunnene. I Norge har vi absolutt kommet et stykke på vei, men en del gjenstår fortsatt. Her vil STL bidra.

Til katolsk.no sier Ingrid at –Den katolske kirke har en særlig rolle å spille i religions- og livssynsdialogen. Vi er verdensomspennende, og i Norge er vi i stor grad en innvandrerkirke med medlemmer fra allverdens ulike land og kulturer. Vår kirke har vært aktivt med i den norske dialogen i mange år, både gjennom STL og direkte med andre trossamfunn. Også på europeisk plan er Den katolske kirke aktiv, blant annet gjennom Det europeiske religionslederrådet, der biskop Bernt Eidsvig sitter som medlem.

katolsk.no gratulerer!