Ny Marist til Norge


Br. Nikolai takker de fremmøtte.

NY MARIST:  Den 25. januar avla Herman Nikolai Reimers Massen de første ordensløfter i Maristenes ordenssamfunn (Societas Mariæ), i Davao, Filippinene, etter fullført novisiat. Uken etter ble han varmt tatt i mot av marister i Norge, samt familie og venner under en messe i St Josefs kirke, Oslo. Her gjentok br. Nikolai ordensløftene for provinsialsuperioren for marister i Europa, pater Hubert Bonnet-Eymard.

Br. Nikolai ble født i 1977 i Bogota, Colombia, og vokste opp på Røa og Ullern i Oslo. Han er utdannet luthersk teolog og konverterte til Den katolske kirke i 2009. Han tok lektorgrad året etter og arbeidet et par år på skolen med fagene religion-etikk, spansk, fransk, italiensk og samfunnsfag. I perioden 2012/2013 hadde han et prenovisiatsår hos maristene i Toulon, Frankrike.

Frem til sommeren skal br. Nikolai ha pastoral praksis hos p. Erik Ruud på Jessheim, og være deltidsvikar på St. Sunniva skole. Etter planen skal han til høsten bo i maristenes teologat i Roma og ta fatt på de nødvendige studier for en prestekandidat.

Han er takknemlig for de troendes forbønn mens han følger sitt kall videre.

Melding fra Maristene