Den skotske kardinal O’Brien gir avkall på alle «rettigheter og plikter» som kardinal

nullVatikanet, 20.3.2015 (KI/KAP/Catholic Herald) – Pave Frans aksepterte fredag den 20. mars frasigelsen av alle rettigheter og plikter som kardinal i henhold til kanon 349, 353 og 356 i kirkeretten, som kardinal Keith Michael Patrick O’Brien (77), erkebiskop emeritus av St Andrews and Edinburgh i Skottland, presenterte for paven etter en lang periode med bønn.

Det forstås slik at han vil beholde tittelen kardinal, men ikke noe av den makten som assosieres med tittelen. Dette betyr også at O’Brien mister retten til å delta i pavevalg, noe han frivillig avsto fra ved konklavet for to år siden, etter at han like før hadde gått av som erkebiskop av St Andrews and Edinburgh etter anklager om upassende seksuell oppførsel. Han kan heller ikke delta i konsistorier og blir heller ikke lenger innkalt til Roma av paven sammen med kardinalene.

Etter Vatikanets kunngjøring uttalte O’Brien at han ønsket å gjenta sin unnskyldning til Den katolske kirke og det skotske folk av 3. mars 2013. Han gjentok det han da sa om at det hadde vært noen ganger hvor hans seksuelle oppførsel hadde ligget langt under den standard som var forventet av ham. Han sa at han vil fortsette med å ikke spille noen rolle i det offentlige livet til Kirken i Skottland, og han vil leve resten av sitt liv tilbaketrukket og spesielt be for erkebispedømmet, for Skottland og for dem han har krenket på noe vis.

O’Brien har vært gjenstand for en undersøkelse fra Vatikanet, ledet av erkebiskop Charles Scicluna av Malta, og konklusjonene fra denne ble åpenbart levert til pave Frans tidligere denne måneden. Den nåværende erkebiskopen av St Andrews and Edinburgh, Leo Cushley, hilser avgjørelsen velkommen og aksepterer sin forgjengers formelle unnskyldning. Han tilføyde: «Jeg håper nå at alle vi som er berørt av denne sørgelige og beklagelige episoden vil preges av en tilgivelsens ånd, den eneste ånd som kan lege enhver bitterhet og smerte som fortsatt finnes».

Dette er første gang en kardinal har tatt et slikt skritt siden 1927, da den franske kardinal Louis Billot SJ (1846-1931) trådte tilbake etter en heftig strid med pave Pius XI (1922-39). Striden gjaldt den monarkistiske bevegelsen Action Française, som jesuittkardinalen støttet og paven fordømte. Pius XI aksepterte hans uttreden av Det hellige kollegium en uke senere, men offentliggjorde sin beslutning først to måneder senere. Billot, en renommert teologiprofessor som aldri var blitt bispeviet, levde sine siste år som enkel pater i et jesuittisk hus ved Roma.

Kathpress / Catholic Herald / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)