Karmel: En times bønn for fred

Den 28. mars feirer hele Karmelittordenen 500-årsdagen for Teresa av Jesus' fødsel.

I den anledning inviterer Det teresianske karmel alle til én times bønn for fred den 26. mars. Bønnetimen er vår Ordens gave til vår grunnlegger som også levde i en tid med så mye krig, konflikt og splittelse både i samfunnet og i Kirken. Også pave Frans har sluttet seg til initiativet og vil begynne bønnen kl.06.00.

Pave Frans sier: Med stor glede slutter jeg meg til dette initiativet og med de følgende ord begynner jeg bønnen til Gud, vår alles Far. Måtte Ånden utgytes over alle folkeslag gjennom Jesu Kristi formidling, for at dialog mellom mennesker skal overvinne vold og konflikter i vår verden i dag.Jeg oppmuntrer alle til å ta del i denne bønnen: alle troende katolikker, andre kristne samfunn, men også medlemmer av andre religioner og alle mennesker av god vilje.

Last ned program for dagen hos Karmelittnonnene i Tromsø (PDF)