– Ingen har fått munnkurv

Vi har aldri gitt våre medarbeidere munnkurv, slik Vårt Land skriver i sin leder onsdag 11. mars. Men vi har bedt våre ansatte om å videreformidle henvendelser om medlemsregistreringssaken til ledelsen.

Hvis noen har noe viktig å melde, anbefaler vi dem å kontakte undertegnede eller politiet. Ingen er bedt om å gjøre noe på tvers av sin samvittighet.

Biskop Bernt Eidsvig og undertegnede ønsker åpenhet. Samtidig må informasjonen som kommer fra Oslo katolske bispedømme (OKB) være korrekt. Når politiet har tatt ut siktelse mot OKB, biskopen og en administrativt ansatt, er det viktig å være ekstra nøye i hvordan vi kommuniserer.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt vårt bispedømme et pålegg. Da er riktig å svare på dette først. Så snart fylkesmannen har fått svar, vil vi dele svaret med de troende og resten av samfunnet.

Lisa Wade, fungerende administrativ leder, Oslo katolske bispedømme