Leverer medlemstall til fylkesmannen i Oslo og Akershus 13. mars

Oslo katolske bispedømme overleverer en fullstendig oversikt over medlemstall for 2015 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 13. mars

Etter pålegg fra Fylkesmannen om å rette opp i medlemsregisteret i Oslo katolske bispedømme, pågår nå siste del av en omfattende gjennomgang av medlemstallene fra 2010–2014. 

–Vi gjør nå et grundig arbeid for å kartlegge faktiske forhold, og gjennomgår hele medlemsregisteret. Flere titalls personer jobber nå med å samle fakta og oversikt til Fylkesmannen, sier konstituert administrativ leder Lisa Wade ved Oslo katolske bispedømme.

Under en pressekonferanse om kort tid vil Oslo katolske bispedømme redegjøre for medlemstallene etter opprydningsarbeidet som er gjort. Det blir også fremlagt juridiske aspekter ved saken. Arbeidet med å kartlegge medlemstallene for Oslo katolske bispedømme for perioden 2010-2014 ferdigstilles også til den 13. mars.

Politiets etterforskning vil gå sin gang parallelt med overleveringen av medlemstallene til Fylkesmannen. Politiet har uttalt at det kan ta flere måneder å gjennomgå beslaget.