Militærvalfart til Lourdes 11.–20. mai 2015

Forside folder militærvalfart 2015Er du vernepliktig eller befal?

Den katolske kirke inviterer deg da til å bli med på den 57. internasjonale militærvalfart til Lourdes i Syd-Frankrike – et pilegrimssted som årlig besøkes av ca. 6 000 000 pilegrimer.

Rundt 15.000 soldater og befal deltar på den årlige militære valfarten for fred, og i løpet av årene har også flere hundre fra Norge deltatt, katolikker som ikke-katolikker.

Valfarten fra Norge ledes av norske prester fra Forsvaret eller med militær bakgrunn, og gjennomføres i samarbeid med Feltprestkorpset og den tyske katolske feltpresttjeneste, som også finansierer store deler av deltagelsen.

Som soldat eller befal har du rett til permisjon for å kunne reise på valfart.

Avreise: fra Oslo mandag 11. mai 1015

Retur: til Oslo onsdag 20. mai 2015

Påmeldingsfrist: 1. april 2015

Pris (egenandel, reise tur/retur Oslo ikke inkludert) menige og korporaler: 3.500,- (For befal og grenaderer: 4.000,-)

Påmelding: her eller til kapt. Sigurd Markussen, Sigurd.Markussen@katolsk.no