Om siktelsen mot økonom og biskop

Det kommer mange spørsmål rundt siktelsen av biskop Bernt Eidsvig og bispedømmets økonom. Begge fortsetter inntil videre i sin stilling.

Siktelsen av økonomen omfatter utelukkende medlemsregistreringssaken og ikke hans egentlige arbeid. Vi har derfor funnet det forsvarlig at han fortsetter i sin ordinære stilling, til tross for den alvorlige siktelsen. Økonomen fikk i første omgang oppdraget med å rydde opp i medlemsregistersaken, noe som formelt sett ikke var hans jobb. Allerede etter en ukes tid ble ansvaret for dette krevende arbeidet overlatt til en ekstern spesialrådgiver. Økonomen har ikke hatt noe ansvar for denne saken siden ca 7. desember 2014. Å suspendere ham kan fort bli tolket som at bispedømmet anser ham som skyldig. Det gjør vi ikke. Vi avventer politiets undersøkelser.

Når det gjelder biskop Bernt Eidsvig, er det opp til paven om han skal tre til side mens politiet foretar sine under­søkelser. Det er ingen fast regel for hvordan Vatikanet behandler slike saker. De vurderes individuelt og i siste instans av paven selv. Vatikanet henter inn sin informasjon fra ulike deler av Kirken – og ikke bare fra biskopen selv.

Inntil vi hører noe annet fra Vatikanet eller om det fremkommer ny informasjon i saken, fortsetter biskop Eidsvig i sin stilling. Biskoper kan for øvrig ikke suspenderes, men kan bes om å tre til side. Han kan også be om det selv, men søknaden må innvilges av paven – på samme måte som norske embedsmann må søke Kongen i statsråd om å tre av.

Skulle dette skje, vil Generalvikaren, biskopens stedfortreder, tre til side sammen med biskop Eidsvig. 

Lisa Wade, fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme

Artikkelen er oppdatert etter publisering. I den originale teksten sto det at "Økonomen har ikke hatt noe å gjøre med denne saken", hvilket ikke er presist. Han har underveis bidratt med opplysninger om forhold før ca. 7. desember 2014.