P. Sigurd Markussen ny sogneprest i Stavanger

Melding fra biskop Bernt Eidsvig:

Efter eget ønske trer pastor Reidar Voith tilbake som sogneprest ved St. Svithun kirke i Stavanger med virkning fra den 22. mars 2015. Han vil fortsatt bo i Stavanger en tid fremover, og vil gjennomgå medisinsk behandling. Dette har vært meget arbeidskrevende år, og jeg takker ham hjertelig for innsatsen for menighet og kirkebygg.

Jeg har hørt Konsultorkollegiet i denne sak, og har bedt pastor Sigurd Markussen påta seg ansvaret som sogneadministrator fra og med den den 22. mars. P. Markussen er utnevnt som sogneprest med tiltredelse og innsettelse den 3. mai 2015.

Efter å ha hørt Konsultorkollegiet utnevner jeg pastor Reidar Voith til sogneprest ved Mariakirken i Lillehammer med virkning fra august 2015. Pastor Dawid Banaś løses fra stillingen som sogneadministrator ved Mariakirken den dato p. Voith tiltrer som sogneprest. Jeg takker ham for det gode arbeidet han har utført i menigheten. Hans videre pastorale tjeneste vil avgjøres i nær fremtid.

+Bernt Eidsvig
Biskop av Oslo

Oslo, den 22. mars 2015.

av Mats Tande publisert 23.03.2015, sist endret 23.03.2015 - 12:44