Pater Jo Neve SM feirer 50-års prestejubileum

Den 13. mars 2015 kunne maristpater Jo Neve feire at det var 50 år siden han avla presteløftene.

P. Neve kom til Norge fra Nederland som 30-åring, og hadde sitt første år her til lands i St. Paul menighet i Bergen. I ti år deretter var han til å begynnne med kapellan og deretter sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo. Fra 1980 til 2013 var han sogneprest i Mariakirkens menighet i Asker og Bærum, kun avbrutt av et sabbatsår i Canada. I så måte har han vært sjelesørger for nærmere tre generasjoner av sognets medlemmer. Det er derfor en stor skare som har grunn til å sende en takk for hans virke.

Pater Neve er nå pensjonist, og bor på Grefsen i Oslo.

katolsk.no gratulerer med jubileet!

av Mats Tande publisert 13.03.2015, sist endret 14.03.2015 - 14:15