Personalnytt i Oslo katolske bispedømme

Fra 1. mars er Lisa Wade ansatt i et engasjement (75 %) som administrasjonssjef i Oslo katolske bispedømme. Lisa ble født 14. mai 1964 i Berkeley, California og er oppvokst i Bergen, hvor hun var aktiv i katolsk ungdomsarbeid. Hun er utdannet cand.mag. (idehistorie) fra Universitetet i Oslo 1992 og arbeider som selvstendig konsulent innenfor organisasjonsutvilkling.

Også fra 1. mars er Kim Cuong Lai ansatt som regnskapsmedarbeider i Oslo katolske bispedømme. Kim ble født 16. mars 1982 i Vo Dong, Vietnam og kom til Norge 1989. Hun er utdannet innen regnskap og arbeidet på et regnskapskontor frem til hun begynte i OKB.