STL inviterer til gjestebud med Tariq Ramadan 9. april

STL gjestebud Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) vil med dette invitere til dagskonferanse med Tariq Ramadan, professor i islamstudier ved Universitetet i Oxford, torsdag 9. april kl. 09.00-15.00 på Litteraturhuset i Oslo. Tema for konferansen vil i år være møtet mellom islamsk religion og vestlig kultur. Se fullstendig program på Facebook eller hos STL.

Ramadans foredrag har tittelen Clash of values in European secular societies – liberal and conservative (illiberal) responses.

Respondenter til Ramadans foredrag:

  • Knut Vollebæk: Leder i romanifolket-/taterutvalget. Tidligere utenriksminister.
  • Laila Bokhari: Statssekretær (H), Statsministerens kontor.
  • Sindre Bangstad: Antropolog, forsker ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo
  • Nils August Andresen: Ansvarlig redaktør i Minerva

Konferansier er religionshistoriker Ingrid Vik.

Professor Tariq Ramadan blir av mange regnet som en av de viktigste intellektuelle i vår tid, og er blant annet kjent for sitt brobyggerarbeid mellom islam og Vesten. I bøker som Radical Reform er hans uttalte prosjekt å etablere et teologisk og filosofisk grunnlag for et moderat, sekulært islam. Han er en svært ettertraktet samfunnskommentator og foredragsholder om midtøstenspørsmål verden over. Les mer på hans hjemmeside.

Gjennom det årlige Gjestebud ønsker STL å bidra til å fremme dialogiske holdninger på tros- og livssynsarenaen i Norge, og være med på å legge et grunnlag for en informert og opplyst debatt rundt spørsmål som angår tro og livssyn. I 2015 ses Gjestebudet i sammenheng med vårt statsstøttede prosjekt om ekstremisme. Under Gjestebudet vil også STLs årlige dialogpris utdeles.

Påmelding sendes stl@trooglivssyn.no innen 7. april (gjelder ikke for dere som allerede har meldt dere på).

Vi setter stor pris på om dere videresender denne e-posten – og eventuelt videreformidler Facebook-invitasjonen – til andre interesserte.

Velkommen til Litteraturhuset 9. april!