USA: Kardinal Egan (82) død

nullNew York, 5.3.2015 (KI/KAP) – Den amerikanske kardinalen Edward Michael Egan, erkebiskop emeritus av New York (2000-09), døde torsdag ettermiddag lokal tid på et sykehus i New York av hjertestans. New York er et av verdens største bispedømmer og det betydeligste i USA.

Kardinal Egan ble født den 2. april 1932 i Oak Park i delstaten Illinois og erkebispedømmet Chicago i USA. Han studerte først filosofi ved Chicagos presteseminar «Saint Mary of the Lake» nær Chicago, og deretter fortsatte han studiene ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma mens han bodde i The North American College (NAC).

Han ble presteviet den 15. desember 1957 i Roma. Deretter fortsatte han studiene ved Gregoriana og tok i 1958 lisensiatgraden i teologi. Han var viserektor ved NAC og underviste i moralteologi og kirkerett der mens han gjennomførte sine doktorgradsstudier (1960-63) og tok doktorgraden i kirkerett ved Gregoriana. Deretter var han sekretær for kardinal John Patrick Cody, erkebiskop av Chicago, vise-kansellist i erkebispedømmet Chicago (1963-68) og kon-kansellist for økumenikk og sosiale spørsmål (1968-72). Den 20. november 1972 ble han utnevnt til auditor (dommer) ved Den romerske Rota (1972-1985). Samtidig var han professor i rettspraksis ved «Studio Rotale» og det pontifikale universitetet Gregoriana.

Den 1. april 1985 ble han utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Alleghany og hjelpebiskop i New York. Han ble bispeviet den 22. mai 1985 i basilikaen Santi Giovanni e Paolo i Roma av kardinal Bernardin Gantin (1922-2008), prefekt for Bispekongregasjonen, assistert av erkebiskop John J. O’Connor (1920-2000) av New York (som ble kreert til kardinal tre dager senere) og biskop John R. Keating av Arlington. Han ble den 5. november 1988 utnevnt til den tredje biskop av Bridgeport, og den 11. mai 2000 ble han utnevnt til erkebiskop av New York etter kardinal O’Connors død.

Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinalprest av Santi Giovanni e Paolo av pave Johannes Paul II. Han deltok på konklavet i april 2005 som valgte pave Benedikt XVI (2005-13). Den 23. februar 2009 aksepterte paven hans avskjedssøknad av aldersgrunner, nesten 77 år gammel. Han var den første erkebiskop av New York som ble pensjonert, for alle hans forgjengere i erkebispedømmets 200 år lange historie døde i embetet. Ny erkebiskop ble senere kardinal Timothy Michael Dolan, som da var erkebiskop av Milwaukee.

Etter kardinal Egans død teller kardinalkollegiet 226 medlemmer, hvorav 125 er under åtti år og har stemmerett ved pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)