Vatikanet: Bispesynoden avsluttes med helligkåring av ekteparet Martin

Vatikanet, 18.3.2015 (KI/KAP) – Den kommende bispesynoden om familien avsluttes den 25. oktober 2015 med at pave Frans helligkårer foreldrene til den hellige Teresa av Lisieux, Ludvig Martin (fr: Louis) og Celia Maria Guérin Martin (fr: Marie-Zélie), som ble saligkåret i 2008 av pave Benedikt XVI (2005-13) på deres hjemsted Lisieux i Normandie. Dekretet av 18. mars 2015 stadfester anerkjennelsen av et mirakel på deres forbønn. Et nytt under etter saligkåringen er (vanligvis) en forutsetning for en helligkåring.

Pave Frans mottok onsdag den 18. mars prefekten for Helligkåringskongregasjonen, kardinal Angelo Amato SDB, hvor han ga kongregasjonen tillatelse til å promulgere dekreter for til sammen åtte saker. Amato kunngjorde allerede for en stund siden at pave Frans ville helligkåre det franske ekteparet i oktober 2015 ved den ordinære verdensbispesynoden om familiespørsmål.

Marie Zélie Guérin (1831-77) og Louis Martin (1823-94) er et sjeldent eksempel på et saligkåret og snart helligkåret ektepar eines. De var foreldre til ni barn, hvorav bare fem, alle døtre, nådde voksen alder. Alle fem ble ordenssøstre, og den mest kjente av dem er Thérèse, helgen og kirkelærer. Under den ekstraordinære familiesynoden sist høst var relikvier av de to franske salige utstilt for venerasjon i Roma. Pave Frans er en erklært tilhenger av den «lille» Teresa (Teresa av Lisieux), men også den «store» (Teresa av Ávila).

De andre dekretene anerkjente de heroiske dydene til syv Guds tjenere, noe som gjør at det bare trengs et mirakel for hver av dem før de kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Frans Gattola (it: Francesco), italiensk sekularprest og grunnlegger av kongregasjonen Suore Figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes, født den 19. september 1822 i Napoli i Italia og død den 20. januar 1899 samme sted.
  • Guds tjener Peter Barbarić (Petar), novise og skolastiker hos jesuittene (Societas Iesu – SJ), født den 19. mai 1874 i Klobuk i Bosnia og Hercegovina og død den 15. april 1897 i Travnik i Bosnia og Hercegovina, 23 år gammel.
  • Guds tjenerinne Maria Aikenhead, irsk grunnlegger av Instituttet Søstre av Nestekjærligheten (Religious Sisters of Charity eller Irish Sisters of Charity) i Irland, født den 19. januar 1787 i Cork i Irland og død den 22. juli 1858 i Dublin i Irland.
  • Guds tjenerinne Elisabeth Baldo (it: Elisabetta), enke og grunnlegger av Pia Casa di San Giuseppe i Gavardo og medgrunnlegger av kongregasjonen Umili Serve del Signore, født den 29. oktober 1862 i Gavardo i Italia og død den 4. juli 1926 samme sted.
  • Guds tjenerinne Hedvig Jaroszewska (ordensnavn Vincentia av Herrens lidelse), polsk grunnlegger av kongregasjonen Benediktinersøstre Samaritaner av Kristi kors, født den 7. mars 1900 i Piotrków Trybunalski i Polen og død den 10. november 1937 i Warszawa i Polen.
  • Guds tjenerinne Johanna Vázquez Gutiérrez (sp: Juana) (ordensnavn Johanna av Korset, spansk nonne i fransiskanersøstrenes regelbundne tredjeorden og abbedisse for klosteret Santa Maria della Croce a Cubas i Madrid, født den 3. mai 1481 i Villa de Azaña (i dag Numancia La Sagra) i Spania og død den 3. mai 1534 i Cubas de La Sagra i Spania.
  • Guds tjenerinne Maria Ursula Bussone (it: Orsola), italiensk legkvinne, født den 2. oktober 1954 i Vallo Torinese i Italia og død den 10. juli 1970 i Ca' Savio i Italia, femten år gammel.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)