Bønn for kall 7. mai: Søstrene av Det hellige kors

Den første torsdag i måneden ber troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv.

Torsdag den 7. mai 2015 er det Nha Trang-kongregasjonen av Søstrene av Det hellige kors som inviterer. Messen feires i St. Joseph kirke, Akersveien 4, Oslo.

Biskop Bernt Eidsvig er hovedcelebrant, og mgr. Torbjørn Olsen koncelebrerer. Det blir noe orientering om kongregasjonen under kirkekaffe etter messen.

Alle er hjertelig velkommen!