St. Olav domkirke i Oslo pusses opp

Stille etter en hektisk ”stille uke” i St. Olav domkirke i Oslo

I 2016 er det 160 år siden St. Olav domkirke ble innviet. Den norske historikeren Ludvig Daae (1834–1910) kalte i sin tid St. Olav domkirke «uden Sammenligning den smukkeste Kirkebygning i Christiania». Etter diverse oppussinger er kirken fortsatt vakker, men denne våren starter arbeidet med å gjøre den enda vakrere, og mer stilren!

Domkirken er mye i bruk. Hver helg er det et sted mellom 3000 og 4000 mennesker innom en av domkirkemenighetens to kirker til dåp, katekesemesser, eller en av våre 16 søndagsmesser. Mellom palmesøndag og 2. påskedag ble det i år feiret 72 messer i Akersveien. De fleste av messene ble feiret i selve domkirken, men også St. Joseph kirke over veien fra domkirken var mye i bruk, og i år måtte også menighetssalen fungere som kirkerom for flere av påskemessene. Etter kveldsmessen 2. påskedag ble kirken så stengt for oppussing. Kirken skal igjen være i bruk fra ca. midten av juni.

En tømt St. Olav domkirkeI den perioden domkirken er stengt vil hverdagsmessene feires i St. Joseph kirke (Akersveien 4 ved St. Sunniva skole), eller i menighetslokalet (Akersveien 5). En oversikt over messene vil henge på inngangsdøren til kirkene.

På søndager feires de største av søndagsmessene i Trefoldighetskirken (Akersgata 60). Den norske kirke har møtt oss med stor sjenerøsitet og gjestfrihet!

Det er et særskilt messeprogram i oppussingsperioden.

Oppussingen er tenkt over flere trinn. Det som skal gjøres i første omgang er: 

  • Vaske og male kirken
  • Fornye det elektriske anlegget
  • Legge nye fliser i koret
  • Restaurere våre tre malerier

Jesus av den gode hyrde, før restaureringI tillegg til de to maleriene som henger i kirken i dag (kopier av Rafaels Sixtinske Madonna og Transfigurasjonen) eier domkirken et tredje maleri, av Jesus som Den gode hyrde. Dette bildet skal nå restaureres, og det skal erstatte bildet av Transfigurasjonen. Dette bildet skal til St. Johannes menighet på Bredtvet. Maleriet av Kristus som den gode hyrde hang opprinnelig over høyre side­alter i kirken. Det er trolig et orginalmaleri fra samtiden da kirkens utsmykning ble laget. Kristus er kledd i presteklær som ble brukt i samtiden. Bildet kombinerer på en spennende måte himmelfart­motivet, Kristus som prest, og hyrde­motivet. Bildet viser Jesus stående på en sky som farer opp til himmelen, og han bringer fårene med seg.

Maleriet har ligget sammenrullet i det innerste sakristiet i et ukjent antall år, og er dessverre nokså skadet. Det er også delvis overmalt. Himmelfart-motivet var mer dominerende enn i dag, det skal bl.a. være intakte engler under overmalingen.

Denne første delen av prosjektet er beregnet til å koste kr 1,9 millioner, og finansieres med gaver og kollekter fra de siste årene. Så snart vi har råd vil vi fortsette med en videre forskjønnelsen og oppgraderingen av kirken. Se et bildegalleri.

Vi oppretter derfor ”Domkirkens oppussingsfond”. Gaver til prosjektet tas imot med stor takk, og det vil kunne virkeliggjøre drømmen om at arbeidet kan ferdigstilles til en feiring av kirken vår i slutten av august 2016! Merk innskuddet ”Oppussing”.

St. Olav domkirke
Akersveien 5
0177 Oslo
konto: 1720.26.96503

På vegne av Domkirken vil jeg takke alle som bidrar til oppussingsprosjektet!

p. Pål Bratbak
Domkirkerektor