Utnevnelser i Tromsø stift

  1. Pater Mieczyslaw Wiebskowski MSF ble 2. april 2015 utnevnt til medlem av konsultorkollegiet for Tromsø stift.
  2. Etter at konsultorkollegiet og finansrådet var hørt, utnevnte biskop Berislav Grgić 2. april 2015 Ulrik Sverdrup-Thygeson sr (Oslo) til økonom for Tromsø stift i tråd med kan. 494.

Melding fra mgr. Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø stift

av Mats Tande publisert 02.04.2015, sist endret 03.04.2015 - 14:08