70 år etter Auschwitz – Edith Stein og Maximilian Kolbe

Katolsk Forum Asker og Bærum inviterer til foredrag søndag 10. mai 2015 kl. 12.30 i Menighetsalen, Mariakirken, Stabekk. 

I år er det 70 år siden frigjøringen av Auschwitz – konsentrasjonsleiren hvor Edith Stein og Maximilian Kolbe døde. De kan lære oss om tro og konsekvens i en kaotisk og voldelig tid. Adriana Kocoj er en av Mariamenighetens nye polske medlemmer, og vil dele om hvordan hun ser helgenene og deres betydning.

Maximilian Kolbe (1891–1941) var en polsk fransiscanermunk og i sin samtid en medieaktivist for Kirken. Kolbe døde da han tok plassen til en familiefar i en gruppe fanger som var dømt til sultedøden. De var blitt plukket ut for å statuere et eksempel etter at 3 andre fanger hadde rømt. Kolbe ble helgenkåret i 1982.

Edith Stein (1891–1942) var en tysk-jødisk filosof som konverterte til katolisismen og ble karmelittsøster. Om henne er det sagt at "hun er et vitne om Gud i en verden hvor Gud er fraværende" og at hun døde både for sitt folk og sin tro. Hun ble helgenkåret i 1998, og skytshelgen for Europa i 1999.

Adriana Kocoj er en av menighetens nye polske medlemmer og tilhører den unge generasjonen. Hun sier at også de unge trenger å lære mer om Stein og Kolbe, og vil dele hvordan hun ser helgenene og deres betydning.

Velkommen!