Erkebiskopen av Uppsala møtte paven: «Mye arbeid gjenstår» i samtalene mellom katolikker og lutheranere

Splittelsen blant kristne strider imot Kristi vilje, er en skandale for verden, og hindrer arbeidet med å spre evangeliet, sa pave Frans da han mandag mottok Antje Jackelén, luthersk erkebiskop av Uppsala, i audiens i Vatikanet.

Jackelén ble innsatt som erkebiskop i juni 2014, og ble dermed den første kvinnelige erkebiskop av Uppsala.

Det «gjenstår mye arbeid» i den økumeniske dialog mellom katolikker og lutheranere, dog er det viktig å betrakte hverandre som «brødre og søstre i troen», ikke som konkurrenter, fremhevet pave Frans i sin korte tale.

– Våre forfulgte brødre og søstre ansporer oss til sammen å vokse i broderlig fellesskap. Av presserende viktighet er spørsmålet om den menneskelige verdighet, som alltid må respekteres, i tillegg til relaterte temaer som familie, ekteskap og seksualitet – som ikke kan ties i hjel eller overses av frykt for å sette på spill den allerede oppnådde økumeniske konsensus, påpekte pave Frans.

Udienza alla Sig.ra Dr. Antje Jackelén, Arcivescovo Luterano di Uppsala, e alla Delegazione della Chiesa Evangelica-Luterana di Svezia | vatican.va