Sr. Katharina Benkhoff in Memoriam

Født: 17. desember 1928 i Nienborg/Tyskland
Døde: 23. mai 2015, St. Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23
Rekviem: 28. mai, kl 11.30
Kristi Konge Kapell, Gladsvei 23, 0489 Oslo
Begravelse: Grefsen kirkegård

 


Søster Katharina inntrådte  som postulant hos St. Josephsøstrene i Albachten/Münster og avla sine første løfter 1956 og sine evige løfter 1959. Hun ble utdannet som sykepleier og var fra 1956-1973 på Vor Frue Hospital, Oslo. I 1973 kom hun til St. Josephs Hospital, Porsgrunn frem til 1980. Hun hadde et teologisk fornyelsesår i München og 1981 kom hun til St. Josephs Hospital i Fredrikstad. I 1983 flyttet hun til Halden og 1986 til Vor Frue Villa, Oslo. Fra 1987-93 var hun i kommuniteten i Albachten og var aktiv med i sangkoret og andre grupper i menigheten. I 1993 kom hun som sykepleier til Grefsen og hadde en del oppgaver i kommuniteten og ansvar for gjesteavdelingen. De siste årene ble hun etter en stor hjerteinfarkt mer skrøpelig og kom på vår pleieavdeling.

Sr. Katharina var et menneske med energi og temperament. Hun var meget observant og fulgte med hva som foregikk rundt henne. Hun så hvor det trengtes en hjelpende hånd, hun var dyktig, nøyaktig og allsidig.  Hun hadde et lyst sinn og kunne se stort på tingene. Vi er takknemlige for alt hun har vært og gitt oss i vårt klosterfellesskap.

I sin fritid likte hun å være ute i Guds natur, planter og blomster trivdes hos henne. I frisk luft og spaserende  i hagen med en rosenkrans i hånden, så man henne ofte. Hun kunne beundre Guds storhet i naturen og skaperverket. Selv om hun ble mer skrøpelig med årene, likte hun å synge og var stort sett ved godt mot. Salmen som hun valgte til sitt jubileum var:”Lovpris vor Gud i evighet og takk ham for hans nåde…fra Ham oss skiller ingen makt, nei evig, evig er hans pakt, la ham alene råde.”

Sr. Katharina  døde den 23. mai av hjerteinfarkt.

Vi anbefaler vår kjære sr. Katharina til alles forbønn. Vi har i henne en god forbeder i himmelen.

Måtte hun hvile i Guds kjærlighet og fred!

St. Josephsøstrene