Velkommen til Dagsseminar hos legmaristene

Lørsdag 30.mai  kl.10.45 – 17.30 hos St Josphsøstrene på Grefsen, Gladsvei 23, - Retrettsentret 3.etasje

Programmet begynner med LAUDES i retrettsentrets kapell

1. ”MARIAS VERK”
     Mandatet for en kirkelig fornyelse
      Ved p.Rory Mulligan, sm

Middagsbønn og lunsj

2. ”MARIAS VERK”
      Novitiatets innføring i Colins visjon
      Ved Herman Nikolai Reimers Massen, sm

3. Markering av festen for
    Marias gjesting hos Elisabet:
    VESPER, med opptagelse av nye legmarister

Søndagsmessen: Som vanlig er det messe kl.18.00 hos søstrene.

Påmelding: pga kopiering av info og bestilling av mat, innen tors. 28.mai  til  Annefi Torp tel. / sms 41 25 68 88  eller annefi.torp@gmail.com