Nytt studenthjem i Bergen

Studenthjemmet har 12 hybler.Det tidligere Florida sykehus som ble bygget av St. Franciskussøstrene. Fra 1980 leiet kommunen og drev det som sykehjem til pasientene ble overført til et nytt bygg i 2013. Søstrene overførte da bygget til Oslo katolske bispedømme (OKB) for å kunne opprette det første katolske gymnaset i Norge. Gymnaset startet i midlertidige anlegg høsten 2012. Etter fullstendig ombygning ble Florida tatt i bruk som St. Paul gymnas fra høsten 2014 og nå i juni ble det første russekullet uteksamintert. Det har vært et vellykket tiltak. St. Paul gymnas har kapasitet til inntil 270 elever.

Den gamle søsterboligen er nå under stillas og duk for oppussing. I løpet av sommeren 2015, vil tak og vinduer skiftes, fasadene pusses og males. Det et ventilasjonsanlegg må på plass, men for øvrig blir det et enkelt hus enkelt hus innvendig med etasjebad osv. Søstrenes ånd lever i huset, men nå vil vi ta huset i bruk som Florida studenthjem.

Studenthjemmet har 12 hybler, og vil bli drevet av Skolekontoret i OKB i nært samarbeid med St. Paul gymnas.

Sosiallærer ved gymnaset, Trond Sneås Skauge med kona Silje Marita Strand Skauge og datteren Sunniva, vil bo i underetasjen og være vertskap.Sosiallærer ved gymnaset, Trond Sneås Skauge med kona Silje Marita Strand Skauge og datteren Sunniva, vil bo i underetasjen og være vertskap. Florida studenthjem blir ikke et fullt utbygget internat med fellesmåltider etc. Det blir mer et hybelhus i form av kollektiv med i, men med tilsyn og oppfølging fra vertskapet. Hyblene er typisk ca. 9 kvm og har vask. Disse vil koste 4.500 kr/mnd, andre noe mer eller mindre etter størrelsen. Hyblene er umøblert eller delvis møblert. Bad/vaskerom, kjøkken og stue er felles. I skoletiden kan frokost og lunsj kjøpes i kantinen på gymnaset.

Det er krevende å få arbeidet ferdig innen skolestart, men vi er klare for innflytting senest innen utgangen av august.

Elever ved St. Paul gymnas og studenter/ungdommer som har verdifelleskap med gymnaset vil prioriteres ved tildeling av hybler.

Interesserte bes henvende seg til Trond Sneås Skauge, send gjerne en søknad til eller ta kontakt med Trond på telefon 470 69 666.

Melding fra Oslo katolske bispedømmes skoleråd