Strengere regler for biskopers håndtering av misbrukssaker

Pave Frans har godkjent et nytt system som i større grad skal ansvarliggjøre biskopers håndtering av seksuelle misbrukssaker, og straffer biskoper som unnlater å anvende kirkens anti-misbruksnormer.

Dette kunngjorde Vatikanet på en pressekonferanse onsdag, ifølge National Catholic Reporter.

Den nye ordningen, et initiativ fra den pavelige kommisjonen for beskyttelse av mindreårige, inkluderer opprettelsen av et tribunal under Troskongregasjonen, med myndighet til å disiplinere biskoper «ved misbruk av sin stilling vedrørende behandlingen av overgrepssaker».

LES OGSÅ: Pavelig kommisjon mot overgrep: "Kirkelig ansvarlighet er det viktigste"

– Jeg er veldig fornøyd med at paven har godkjent kommisjonens forslag om ansvarliggjøring, skriver Marie Collins på Twitter onsdag ettermiddag. Collins ble som 13-åring misbrukt av en prest hvis overordnede senere skjermet ham fra rettsforfølgelse. I dag er hun fast medlem i kommisjonen for beskyttelse av mindreårige.

Pave Frans skal ha godkjent de nye reglene etter å ha rådført seg med både kardinalkommisjonen og nevnte kommisjon for beskyttelse av mindreårige, ledet av kardinal Sean O'Malley. Reglene innbefatter fem punkter som skal utvides videre i løpet av en femårsperiode, melder Vatikanradioen.