Pave Frans slår sammen vatikanske medier i ett sekretariat

nullVatikanet, 27.6.2015 (KI/KAP) – Pave Frans har samlet alle vatikanske medieaktiviteter i en enkelt enhet. Med et Motu proprio som Vatikanet offentliggjorde på lørdag, grunnla han «Sekretariatet for Kommunikasjon». De avdelingene dette gjelder, er Det pavelige medierådet, Den hellige stols pressekontor, Vatikanets Internett-service, Vatikanradioen, Vatikanets tv-selskap CTV, avisen L’Osservatore Romano med sin fototjeneste, Vatikanets trykkeri og forlaget Libreria Editrice Vaticana. Disse innretningene arbeider videre som før, men får i fremtiden sine instrukser fra den nye kurieavdelingen.

Til sekretariatets første prefekt utnevnte pave Frans lederen for CTV, p. Dario Edoardo Viganò (53) (bildet), en italiensk prest med doktorgrad i medievitenskap. Sekretær blir argentineren Msgr. Lucio Adrian Ruiz (50), som nå er byråsjef for Internettjenesten. Som generaldirektør og hans stedfortreder utnevnte paven to italienske legmenn, dr. Paolo Nusiner (52), generaldirektør for den italienske bispekonferansens avis Avvenire, og dr. Giacomo Ghisani (46), byråsjef for internasjonale og juridiske spørsmål i Vatikanradioen. Sekretariatet starter sitt arbeid på mandag. Dets foreløpige tjenestested er Vatikanradioens bygning. Som prefekt står p. Viganò i rang over erkebiskop Celli, som bare er president som leder av medierådet.

Med denne grunnleggelsen øker pave Frans tempoet i sin kuriereform. Der er bare litt over to uker siden at kardinalrådet med ansvar for kuriereformen anbefalte paven å opprette en sentral «i løpet av de neste månedene». Grunnlaget var rapporten fra en reformkommisjon som paven opprettet for et år siden under ledelse av engelske Lord Chris Patten (71), tidligere konservativt parlamentsmedlem, guvernør av Hong Kong og formann for BBC Trust, nå kansler for universitetet i Oxford.

Kommisjonen så for seg en grundig omstrukturering og endrede prioriteringer i det vatikanske mediearbeidet. Synergimuligheter blir benyttet for lite og det utføres alt for mye dobbeltarbeid. Blant forslagene var en styrking av det overbelastede pressekontoret mer vekt på online-medier og nettverksbygging med katolske medier og pressekontorer. Ekspertene gikk imot nedskjæringer på Vatikanets mediebudsjett på knapt 70 millioner euro, men ba om en mer strategisk fordeling av denne summen under sentral kontroll. 85 prosent av midlene går i dag til Vatikanradioen og L’Osservatore Romano. Vatikanets fjernsynstjeneste og sosiale medier betegnet Patten derimot som underfinansiert.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)